ساعت : 2:15

سایت اصناف پر مخاطب ترین سایت صنعتی ایران
سایت جامع اصناف مجری طرح طبقه بندی مشاغل و کالاهای ، فروشگاهها و شرکتهای معتبر ایرانی

تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۱۵
تعرفه ها جهت پروفایلهای اختصاصی شماست
5 محصولی
1.200.000 ریال
تذکرات مهم :
- قیمتهای ستون مقابل بر اساس ورودیه و شارژ سال اول میباشد
- در سال دوم حق شارژی معادل 500.000 ریال برای اکانتهای تا 25 محصولی دریافت میگردد
- حق شارژ سالیانه جهت اکانتهای با تعداد محصول نامحدود معادل 1.000.000 ریال میباشد
- شارژ دامین بعلاوه هاست و حق پارک هر دامین جداگانه محاسبه و اخذ میگردد
-قیمتهای فوق بر اساس حداقل و در جهت گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت تعیین گردیده است
- بدیهی است که با افزایش تعداد اعضاء ، حق شارژ دریافتی بتدریج کاهش خواهد یافت
- به اُمید روزی که با حضور حداکثر تولید کنندگان و توزیع کنندگان به حذف کامل شارژ
سالیانه دست یابیم
10 محصولی
1.400.000 ریال
15 محصولی
1.600.000 ریال
20 محصولی
1.800.000 ریال
25 محصولی
2.000.000 ریال
تعداد محصولات نامحدود
2.500.000 ریال
طراحی بنر
200.000 ریال
طراحی لوگو
100.000 ریال
طراحی صفحه
300.000 ریال
طراحی کاتالوگ (هر صفحه)
100.000 ریال
ثبت دامین و لینک .ir سالیانه
500.000 ریال
ثبت دامین و لینک .com سالیانه
600.000 ریال
پارک دامین بر روی صفحه شما - سالیانه
500.000 ریال
تلفن تماس 09121463333 پاسخگوی سئوالات شماست
آگهی در سمت چپ صفحه اصلی
یکساله
20.000.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
شش ماهه
12.000.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
سه ماهه
7.000.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
ماهیانه
4.500.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
آگهی در سمت چپ صفحات مشاغل
یکساله
2.000.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
شش ماهه
1.200.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
سه ماهه
700.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
ماهیانه
400.000 ریال
شامل عکس و متن و لینک
آگهی متنی در سمت چپ صفحات مشاغل
یکساله
1.000.000 ریال
شامل متن و لینک
شش ماهه
600.000 ریال
شامل متن و لینک
سه ماهه
400.000 ریال
شامل متن و لینک
ماهیانه
250.000 ریال
شامل متن و لینک
تلفن تماس 09121463333 پاسخگوی سئوالات شماست