ساعت : 13:46

سایت جامع اصناف (www.asnafnama.com)
صعود به رتبه اول موتورجستجوی گوگل با عضویت در سایت اصناف........ تلفن تماس جهت عضویت شما 09121463333
     

تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۲۴

ثبت دامنه اختصاصی
دامنه مورد نظر خود را برای ثبت جستجو کنید
.www

رُبات (روباتیک)چیست؟

رُبات (روباتيک)چيست؟
ريشه واژه ربات
لغت ربات در اکثر زبان‌هاي دنيا با همين تلفظ داراي معناي واحدي مي‌باشد. اين لغت اولين ‌بار در خلال سال‌هاي 1920 تا 1930 در نمايشنامه‌اي با نام "RUR (Rossmuse Universal Robot)" نوشته "کارل کاپک" نويسنده چک‌اسلواکي به‌‌کار برده شد. در اين نمايشنامه بازيگران نقش موجوداتي مصنوعي و کوچک شبيه انسان را بازي مي‌کردند، که به‌طور مطلق تحت فرمان صاحب خود قرار داشته و دستوراتش را مو‌به‌مو اجرا مي‌کردند. اين موجودات ربات ناميده مي‌شدند که ريشه آن از لغت اسلاو (يعني اسلواکي‌يايي!) Robota به معناي "کارگر اجباري" است.

رباتيک چيست؟
خودکار شدن فرآيندها و کارهاي صنعتي يکي از نتايج پيشرفتهاي چند سال اخير ميباشد به طوري که کارگر نقش کمتري را در فرآيندها بازي مي کند. دانش کنترل اتوماتيک و استفاده از سيستم هاي خودکار به جنگ جهاني دوم برميگردد، اما در چند سال اخير،يک جهش بسيار بزرگ در طراحي سيستم هاي خودکار صورت گرفته است.

تحول از سيستم هاي خودکار به سيستم هاي رباتيک دو مرحله دارد:
- در مرحله ي اول محدوده ي وسيعي از کارها و وظايف فيزيکي که جزءجزء تکرار ميشوند به ربات واگذار شده و بسياري از ماشين ها و کارگران به وسيله ي ربات جايگزين ميشوند.
در حال حاضر اکثر ربات ها در عمل در اين مرحله قرار دارند و به عنوان يک وسيله ي خودکار و برنامه ريزي شده عمل مينمايند. به هر حال آنها نميتوانند روي محيط شان اثر بگذارند و مهمتر از آن محيط آنها نميتواند تغيير نمايد.
- در مرحله ي دوم ربات با يک سري فعاليتها ميتواند محيط اطراف را تغيير داده و تاثيرگذاري و تغيير محيط را به دنبال داشته باشد. اگر هدف رباتيک توليد ماشين شبيه به انسان باشد الگوي اصلي ميتواند انسان قرار گيرد.البته ربات سعي در يادگيري خصوصياتي از انسان را دارد که مورد نياز و مفيد باشد و لزومي ندارد که تمامي خصوصيات در يک ربات جمع گردد بلکه ربات ها بر حسب کارشان به صورت تخصصي عمل کرده و تقسيم ميگردند.
کلمه ربات توسط Karel Capek نويسنده نمايشنامه R.U.R (روبات‌هاي جهاني روسيه) در سال 1921 ابداع شد. ريشه اين کلمه، کلمه چک اسلواکي(robotnic) به معني کارگر مي‌باشد. در نمايشنامه وي نمونه ماشين، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولي او، بيشترين قدرت را داشت و در پايان نمايش اين ماشين براي مبارزه عليه سازندگان خود استفاده شد. البته پيش از آن يونانيان مجسمه متحرکي ساخته بودند که نمونه اوليه چيزي بوده که ما امروزه ربات مي‌ناميم.

 

نمونه اي از کامپيوتر صنعتي مخصوص برنامه نويسي و برنامه ريزي بازوي رباتيک


چرا استفاده از ربات:
دليل کليدي که سبب مي­گردد استفاده از ربات، اقتصادي­تر از به کار بردن يک ماشين مخصوص باشد، در انعطاف­پذيري ربات است؛ يعني توانايي آن در انجام گستره­اي وسيع از اعمالي است که بدان سپرده مي­شود.
اين قابليت، يک ويژگي ارزشمند به شمار مي­آيد؛ چرا که با توجه به درخواست­هاي متغير و پياپي صنايع براي اجراي اتوماسيون در فرايند توليد، ربات مي­تواند به آساني براي به کار گرفته شدن در يک عمليات جديد آماده شود و راهي عملي را براي انجام زنجيره­اي از کارهاي تکراري و سنگين فراهم آورد.
با وجود عمر مفيد بيست ساله براي هر ربات بازسازي شده و زمان بازگشت سرماية کمتر از دو سال، ربات­ها به لحاظ اقتصادي يک گزينة فني مناسب به شمار مي­آيند، به ويژه هنگاميکه قابليت برنامه دهي دوباره به آنها و نيز امکان تجهيزشان با ابزارهاي جديد براي انجام کارهاي متفاوت در نظر گرفته شود، مشخص مي­گردد استفاده از ربات چگونه مي­تواند تغيير برنامة توليد از يک محصول به محصول جديد مورد نياز بازار را به سهولت امکان­پذير سازد.

يک بازوي روباتيک در هنگام کار


  سايت جامع اصناف ، سايت آينده www.SiteAsnaf.com
جهت مشاهده برترين فروشندگان سيستمهاي رباتيک در ايران لطفا" بر روي لينک زير کليک کنيد


تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۳/۱۵
منبع : اينترنت